Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby spolek MAS Bobrava, z.s. zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování.

Souhlas uděluji spolku MAS Bobrava, z.s., IČO: 03889076 se sídlem Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, který je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20450.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu a to na kontaktech, uvedených na stránce Kontakty.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).