Změna finančního plánu PRV schválena aneb chystáme další výzvu!

24. 7. 2020 Alena Kováříková

Na základě průběžné realizace projektů nám v Programu venkova rozvoje zbývá k rozdělení 1 743 748,- Kč. O rozdělení zbývající alokace rozhodla Valná hromada MAS 23. 6. 2020 následovně: 

  • Fiche 1 Investice do zemědělských podniků: 700 000,- Kč
  • Fiche 5 Občanská vybavenost obcí: 1 043 748,- Kč

Uvedený přesun alokace nám byl schválen – v srpnu MAS vyhlásí výzvu PRV č. 7 právě na podporu výše uvedených oblastí.

Na nic nečekejte a konzultujte s námi Vaše žádosti o dotaci 😊. Více informací k výzvě PRV č. 7 již brzy.