Workshop MAS jako aktér vzdělávání

30. 8. 2016 Alena Kováříková

V úterý 23. 8. 2016 jsem se podíleli na realizaci workshopu „MAS jako aktér vzdělávání“ konaného na krajském úřadě v Brně a určeného pro zástupce MAS Jihomoravského kraje.

Na workshopu vystoupili zástupci Národního institutu pro další vzdělávání, kteří nás seznámili s realizací svého projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích. Dále byl na workshopu představen aktuální stav projektu Krajský akční plán vzdělávání JMK. Zástupci jednotlivých MAS se vzájemně informovali a předali si zkušenosti s úspěšností animace škol ve svém území a rovněž o stavu Místních akčních plánů, jež realizují. V neposlední řadě, v rámci diskuze, zazněly výtky k projektům MAP – zejména v oblasti administrace se strany MŠMT a také výtky k průtahům v hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje.