Webináře k 6. výzvě PRV

7. 5. 2020 Alena Kováříková

Dne 6. května 2020 jsme uspořádali 1. webinář k výzvě PRV č. 6 zaměřené na občanskou vybavenost obcí. V rámci webináře jsme se zaměřili na podmínky výzvy a jednotlivé oblasti podpory výzvy. Na následujících odkazech naleznete výstupy z webináře – prezentace; videozáznam z webináře.

Dne 14. 5. 2020 od 13:30 uspořádáme 2. webinář, který se bude věnovat samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře – přístup na webinář přes tento odkaz.

Pro snazší orientaci si můžete požádat o přístupové údaje do Portálu farmáře již nyní přes tento odkaz.