Vzdělávací semináře pro obce, DSO a MAS

12. 11. 2021 Martina Stará

Dovolujeme si Vás informovat, že MMR bude pro obce, DSO a MAS pořádat vzdělávací semináře.

Program vzdělávacího semináře 23.11.2021pozvánka zde

09:15 Připojování účastníků

09:30 Zahájení semináře

09:35 Doporučení pro obce v omezení reklamního smogu – Dana Novotná (Národní památkový ústav)

10:00 Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor – Jana Tichá (Národní památkový ústav)

10:30 Metodika Smart Governance – Filip Kučera (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

11:00 Přestávka

11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele“ – Josef Bernard (Sociologický ústav AV ČR)

11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj

• Aktuality z CLLD21+, Národní dotační tituly, Aktivity v oblasti udržitelného rozvoje

13:00 Zakončení semináře

Registrace na seminář 23.11. 2021 je zde a připojit se přes aplikaci Teams na seminář můžete tady.

Program vzdělávacího semináře 30. 11. 2021 pozvánka zde

09:15 Připojování účastníků

09:30 Zahájení semináře

09:35 Doporučení k péči o dřeviny v obcích – Aleš Rudl (Národní památkový ústav)

10:00 Doporučení k tvorbě vizuálního stylu obce – Kateřina Matějková (CZECHDESIGN)

10:30 Doporučení pro obce v problematice archeologie na venkově – Jan Pařez (Národní památkový ústav)

11:00 Přestávka

11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“ – Jan Tomandl a spol. (ČVUT v Praze, Fakulta architektury)

11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj

• Cestovní ruch – Aktuální statistické informace v cestovním ruchu, Informace k metodice – Proces tvorby lokálního produktu cestovního ruchu, vycházející z potenciálu českého rybářství a rybníkářství Plzáková), IROP

13:00 Zakončení semináře

Registrace na seminář 30. 11. 2021 je zde a připojit se lze tady.

Semináře budou nahrávány a budou umístěny na Youtube, v případě zájmu se na ně můžete podívat i zpětně.