Vzdělávací seminář: Sdílené město

27. 2. 2018 Martina Stará

NESEHNUTÍ ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vás zve na 

vzdělávací seminář: Sdílené město

9. března 2018 | Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 9:30 – 15:30

 

Jedná se v pořadí o druhý seminář V rámci cyklu seminářů „Vzdělávání pro udržitelná města“.

  • Jak probíhá zapojování veřejnosti do procesů územního plánování a rozvoje města?
  • Jak vypadá město citlivé k potřebám svých uživatelů a uživatelek bez ohledu na jejich pohlaví, věk či životní situace?
  • Co znamená mobility of care – mobilita péče?
  • Jakou roli hrají neformální aktivity v životě města a jejich zapojení do plánování rozvoje města?
  • Čím se můžeme při snaze o přátelská a sdílená města inspirovat v zahraničí?

Seminářem bude provázet Milota Sidorová, která se dlouhodobě věnuje tématu sdíleného města, které je férové pro všechny; jedná se o tzv. koncept gender mainstreaming, jež se uplatňuje při územním plánování či plánování veřejného prostoru. Více o lektorce na webu www.milotasidorova.com

Cílová skupina semináře: Pracovníci a pracovnice státní správy, zastupitelé a zastupitelky obecních a městských zastupitelstev, odborníci a odbornice soukromého sektoru, lidé aktivní v dané oblasti.

Přihlásit se je možné do 7. 3. 2018 emailem (kristina.studena@nesehnuti.cz) nebo přes formulář https://vzdelavani.obcanskeoko.cz/prihlasovani/

Na akci volně navazuje procházka Brnem od 16 hod pod názvem „Kudy šlo ženské hnutí v Brně“ (událost na FB).