Výzva SFŽP – PŘÍRODNÍ ZAHRADY

22. 10. 2019 Martina Stará

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a žáků (tzv. Přírodní zahrady).

Příjem žádostí: od 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020 (přes Agendový informační systém SFŽP ČR)

Období realizace: nejpozději do 31. 12. 2022

Výše podpory: 100.000 – 500.000 Kč (výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů)

Alokace: 250.000.000 Kč

Podporované aktivity:

  • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
  • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
  • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Bližší informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.