Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášena

24. 6. 2016 Alena Kováříková

Dne 23. června 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je tematicky zaměřena na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ a spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Minimální výše dotace, o kterou mohou ředitelé požádat je 200 tis. Kč , přičemž míra dotace představuje 100 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí o podporu bude probíhat v období od 23. 6. 2016 do 30. 6. 2017 či do vyčerpání alokace připravených finančních prostředků.

MAS Bobrava se aktivně podílí na animaci škol svého území a poskytuje metodickou pomoc s podáním žádosti o podporu, proto nás neváhejte s jakýmikoli dotazy kontaktovat.