Výzva OPŽP „Výstavba a modernizace sběrných míst odpadů“

4. 8. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a zařízení pro materiálové využití odpadů. Mezi podporované aktivity patří např.: výstavba/moderizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu či výstavba/modernizace nebo dovybavení bioplynových stanic.

V rámci této výzvy může o finanční pomoc požádat široké spektrum žadatelů: od obcí, krajů, státních podniků přes vysoké školy, školy a školská zařízení až po nestátní neziskové organizace či obchodní společnosti a družsta a podnikající FO. Z celkové alokace výzvy – 1,85 mld. Kč je možné o podporu ve výši 85 % způsobilých žádat od 1. 9. 2016 9:00 do 30. 11. 2016 20:00.

Pokud máte jakékoli dotazy, či potřebujete poradit jak o dotaci požádat, neváhejte se na nás obrátit.