Výzva OPŽP „Prevence vzniku odpadů“

4. 8. 2016 Alena Kováříková

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva zaměřená na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.  Mezi podporované aktivity patří např.: předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů či center opětovného použití nebo systémů opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce.

Žádost o dotaci ve výši 85 % způsobilých výdajů mohou podat obce, kraje, města, DSO, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 9. 2016 9:00 do 30. 11. 2016 20:00.

Pokud máte jakékoli dotazy, či potřebujete poradit jak o dotaci požádat, neváhejte se na nás obrátit.