Výzva OPŽP na likvidaci starých ekologických zátěží

28. 9. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásili v rámci Operačního programu Životní prostředí novou výzvu zaměřenou na likvidaci starých ekologických žádostí. Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit a dále projekty zaměřené na sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2,  a rovněž ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Oprávnění žadatelé, zejména pak subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje, obecně prospěšné společnosti či podnikatelské subjekty a další, budou moci v rámci celkové alokace vyýzvy 500 mil. Kč zažádat o podporu max. 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů projektu činí 500 tis. Kč. O podporu bude možné žádat v termínu od 1. 10. 2016 (9:00) do 6. 1. 2017 (20:00).

Pokud chcete s podáním žádosti o podporu pomoci nebo máte jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit!