Výzva OP VVV Šablony II vyhlášena

1. 3. 2018 Alena Kováříková

Dnes 28. února 2018 MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Šablony II. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování. Nově je tato výzva určena i pro ZUŠ, SVČ, ŠD a školní kluby.

Minimální výše způsobilých výdajů výzvy je stanovena na 100 000 Kč.  Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle následujícího vzorce:

  • pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč),
  • pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč).

V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, nebo více druhů školských zařízení je maximální výše  výdajů stanovena pro každý druh školy/školského zařízení.  Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.

Výzva je průběžná, žádosti o podporu je možné podávat přes  systém IS KP2014+ od 28. února 2018 do 29. června 2018 do 14:00. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je pak stanoveno na 31. srpna 2021, přičemž délka projektu je 24 měsíců. 

Tímto Vás současně zveme na seminář k výzvě, který se zaměří na obsahovou část a výklad jednotlivých aktivit. Seminář se bude konat 21. března ve 14:00 v Klubu důchodců v Moravanech.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit.