Výzva na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

30. 8. 2016 Alena Kováříková

MŠMT k 1. září 2016 vyhlašuje výzvu na rozšíření kapacit mateřských a základních škol. Podpora je zaměřena na rozšíření kapacit základních škol s pouze 1. stupněm, rozšíření kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí a rozšíření kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy.

V rámci výzvy je dohromady alokováno 300 mil. Kč, přičemž minimální výše dotace projektu činí 2 mil. Kč a maximální výše dotace projektu je 30 mil. Kč. Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace představuje 15 % celkových nákladů, v případě, že bude součástí projektu výstavba tělocvičny je minimální výše spolufinancování ze strany příjemce 30 %. Žádost o podporu mohou podat obce nebo městská část hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí či školské právnické osoby. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat do 31. 10. 2016.

Pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoci, či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.