Výzva na podporu obnovy a výstavbu sportovních zařízení

31. 10. 2018 Martina Stará

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje pro malé obce do tří a do deseti tisíc obyvatel vyhlásit výzvu na podporu obnovy a výstavbu sportovních zařízení (dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury).

Plán vyhlášení výzvy:  druhá polovina listopadu. 

Oproti loňskému roku je dotace navýšena ze 100 až na 600 milionů korun. Peníze budou moci žadatelé využít na opravy či výstavbu školních hřišť a tělocvičen, které primárně slouží pro hodiny tělesné výchovy, ale také pro volnočasové aktivity veřejnosti. V projektech je nutná minimální spoluúčast 30 – 40% dle velikosti obce.

Bližší informace k Dotačnímu titulu č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury zde.