Výzva na podporu environmentálních programů pro žáky mateřských, základních a středních škol

7. 9. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Výzva je zaměřena na podporu denních a pobytových výukových programů a školení s důrazem na rozvíjení ekologického myšlení a jednání žáků mateřských, základních a středních škol. Konkrétně budou podpořeny:

  • Ekologické výukové programy (EVP)  výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o environmentální rozměr, prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně zkušenostem příslušné věkové kategorie cílové skupiny.
  • Krátkodobé denní EVP  výukové programy, které probíhají především v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy, někdy také přímo ve školách, travjící nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2×45 minut), pro mateřské školy minimálně 60 minut.
  • Pobytové programy tyto programy jsou dlouhodobější, minimálně třídenní EVP (min.2x nocleh), kde kromě vzdělávací lekce navíc probíhá intenzivní kontakt s přírodou. Důležité je, aby poskytovatelé pobytových programů zároveň ukazovali šetrnost k životnímu prostředí i ve svém provozu – např. důsledně třídili odpady, využívali obnovitelné zdroje energie, využívali lokální produkty při přípravě stravy apod.

Mezi způsobilé výdaje patří osobní náklady na organizaci, přípravu a realizaci EVP, výdaje na cetovné spojené s projektem, výdaje nezbytné pro realizaci předmětu podpory – ubytování a stravné lektorů a účastníků programu, výdaje na propagaci, na pronájem prostor pro konání těchto aktivit a další.

Oprávěnými příjemci podpory mohou být všechny právnické osoby mimo obchodních korporací. Minimální výše podpory na jednu žádost je 50 000 Kč, maximální pak 200 000 Kč, přičemž výše dotace na jednu normohodinu (tj. 60 min.) denních EVP může činit max. 50 Kč, v případě pobytových EVP maximálně 70 Kč na účastníka programu. Žádost o podporu je možné podat od 1. září 2016 do 31. října 2016.

Pokud máte zájem o více informací či potřebujete se žádostí o dotaci poradit, neváhejte se na nás obrátit!