Výzva MZP Posílení přirozené funkce krajiny

22. 8. 2016 Alena Kováříková

Od poloviny srpna 2016 v rámci Operačního programu Životní prostředí příjímá Ministertvo životního prostředí žádosti o podporu vyhlášené výzvy zaměřené na posílení přirozené funkce krajiny. Mezi podporované aktivity patří: budování opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), výstavba nových rybích přechodů, vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku či výsatba liniové a skupinové výsadby dřevin a další.

Oprávnění žadatelé – kraje, obce, DSO, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace,  církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, o obchodní společnosti a družstva či podnikající FO mohou žádost o podporu podat do 17. 10. 2016. Minimální výše způsobilých výdajů projektu činí 250 000 Kč s maximální podporou ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoci, či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.