Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

29. 11. 2018 Martina Stará

Dne 21. listopadu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro níže uvedené
dotační tituly:

– Podpora obnovy místních komunikací
– Podpora obnovy sportovní infrastruktury
– Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
– Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
– Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
– Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
– Podpora dostupnosti služeb
– Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Zahájení příjmu žádostí: 21. listopadu 2018
Ukončení příjmu žádostí: 28. února 2019
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: duben až květen 2019
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2020
Výše alokace: 910 mil. Kč.

Více o informací o výzvě k nalezení zde.