Dotační možnosti MMR a JMK

5. 10. 2021 Martina Stará

  1. Výzva MMR na podporu rozvoje regionů 2022 (výzva pro obce do 3 000 obyvatel, výzva pro obce s 3001 – 10 000 obyvateli)

Příjem žádostí: od 1.10.2021 do 17. prosince 2021

Podporované aktivity: Podpora obnovy místních komunikací, Podpora obnovy sportovní infrastruktury, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (aktivita pouze pro obce do 3 000 obyvatel)

Bližší informace na webu MMR zde.

  1. Výzva MMR na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech

Příjem žádostí:od 1.10. do 17.12.2021

Podporované aktivity: Podpora nadregionálních aktivit, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Bližší informace na webu MMR zde.

  1. Výzva MMR na podporu odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Příjem žádostí: od 1.10.2021 do 28.1.2022

Podporované aktivity: Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou, Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Bližší informace na webu MMR zde.

  1. Výzva JMK na podporu boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň (4. kolo zaměřené na zpracování dokumentace)

Příjem žádostí:od 4.10. do 15.10.2021

Podporované aktivity: Projektová dokumentace, Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

Bližší informace na webu JMK zde.