Výzva MMR na podporu bezbariérových přístupů pro rok 2017

15. 12. 2016 Alena Kováříková
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která je zaměřena na podporu měst a obcí při odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat od  5. prosince 2016 až do 31. ledna 2017.
 

Program je rozdělen do dvou dílčích podpogramů:

Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je určen na podporu akcí zaměřených na:

  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  • odstraňování bariér uvnitř budov,
  • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Příjemcem o dotaci v rámci tohoto podprogramu je výhradně obec, které může být poskytnuta podpora ve výši až 50 % skutečně vynaložených nákladů na konkrétní akci, kdy dolní limit podpory ze státního rozpočtu je 100 000 Kč.

 

Podprogram Euroklíč je určen na podporu akcí zaměřených na:

  • pořízení sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR, které budou osazeny jednotným eurozámkem,
  • nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu, obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů,
  • zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.

Příjemci o dotaci v rámci podprogramu Euroklíč jsou nevládní neziskové organizace, kterým může být poskytnuta podpora ve výši až 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Pokud máte o dotaci zájem či máte jákékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.