Výzva k podávání žádostí: Podpora akcí 2023

Podpora akcí měla loňský rok velký úspěch. Proto dnes vyhlašujeme další výzvu k podávání žádostí.

Oprávnění žadatelé: registrované spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace se sídlem na území MAS Bobrava

Podávání žádostí: 6.1.-31.1.2023

Výše dotace: 2 000 Kč – 4 000 Kč

Konání akce: 1.3.-30.6.2023

Všechny dokumenty podání žádosti najdete zde.

Previous article

Mapa produktů a služeb

Next article

Avízo 10. výzvy PRV