Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

20. 2. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo zemědělství připravilo v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Jedná se o tzv. demonstrační farmy, které budou ostatním zemědělcům poskytovat poradenství a názorné ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit, musí nejpozději do 26. února odevzdat projekt s plánem činnosti na následující tři roky. Odborná komise, tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, univerzit, výzkumných ústavů a nevládních neziskových organizací, pak vybere farmy, které budou moci požádat o finanční podporu.

Podporovány budou především subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků a inovací, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

V letošním roce se projekt zaměří především na péči o půdu, kdy budou demonstrační farmy prezentovat především postupy a technologie snižující degradaci půdy, zejména vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy nebo úbytek organické hmoty v půdě. Vybrané farmy budou poskytovat individuální či skupinové konzultace nebo pořádat dny otevřených dveří.

Maximální roční výše podpory je 1 mil. Kč na žadatele, tj. demonstrační farmu. Pro rok 2017 je alokovaných 5 mil. Kč, na rok 2018 je plánovaných 10 mil. Kč a 15 mil. Kč na rok 2019.

Pro více infomrací nás neváhejte kontaktovat.