Výzva IROP na zkvalitnění infrastruktury speciálních škol

30. 8. 2018 Martina Stará

Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu IROP č. 86 na podporu „infrastruktury vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“.

Alokace výzvy je 456 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a je určena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.

Účelem výzvy je podpořit infrastrukturu uvedených škol a školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Jedná se o průběžnou výzvu a projekty budou tedy hodnoceny dle času registrace žádosti o podporu. Příjem žádostí bude zahájen dne 27. 9. 2018 ve 14 hod.

V úterý 11. září 2018 v Praze proběhne k této výzvě seminář pro žadatele – informace k semináři a registrační formulář naleznete zde.

 

Máte-li zájem získat bližší informace k dané výzvě, či prokonzultovat Váš projektový záměr, neváhejte se na nás obrátit.

Celé znění výzvy je k nalezení zde.