Výzva č. 87 a 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

25. 9. 2018 Martina Stará

Dne 25. 9. 2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. v celkové alokaci 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zahájení příjem žádostí: 16. 10. 2018 od 14:00
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 ve 14:00
Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč
Spolufinancování (obce a jimi zřizované organizace): 10 %

Účelem výzvy je zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce

Podporované aktivity:

  • Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury
  • mateřských škol a dětských skupin
  • Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti
  • Nákup nemovitosti
  • Pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek

Výzva č. 87 je určena pro území realizace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality a výzva č. 88 je určena pro území realizace ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality a pro území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
 
Mateřské školy a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místním akčním plánu vzdělávání.

V úterý 9. října 2018 v Praze proběhne k této výzvě seminář pro žadatele – informace k semináři a registrační formulář naleznete zde.

Celé znění výzvy je k nalezení na webových stránkách ministerstva zde.