Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

25. 7. 2022 Martina Stará

Na co můžete dotaci získat

 1. Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
 3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Mateřské školy
 • Lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
 • Dětské skupiny
 • Základní školy
 • Lesní základní školy
 • Střední školy
 • Vyšší odborné školy
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže.

Výše příspěvku

Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 100 tisíc korun.

Maximální výše příspěvku na jeden projekt činí 500 tisíc korun.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2022, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.