Význam Místního akčního plánu vzdělávání

13. 3. 2017 Alena Kováříková

 VÝZNAM A SMYSL MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ PRO MODERNÍ A OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ V 21. STOLETÍ

Jedná se možnost komunikovat potřeby přímo s lidmi, tváří v tvář, blíž všem cílovým skupinám, volit adekvátní metody jak pro zjišťování, tak pro plánování opatření

Ovlivňují komunitu a přímou a participativní metodikou navrací do plánování opatření důvěryhodnost. Dokument vzniká za účasti aktérů ze všech skupin a je to příležitost to dělat kvalitně a citlivě. Dotazníkům a statistikám a příslibům již ani školy ani rodiče a další nevěří.

MAPy napomáhají spolupráci v regionu, a pomalu odstraňují systémem upevňovanou rivalitu.

Plánování probíhá na podkladu místní znalosti a diskuse, a na vzdělání záleží velké části obyvatel a téma dává i naději na realizaci opatření, pokud bude kontinuita zachována a návazné projekty budou dobře nastaveny.

Významně přispívá k přenesení debatních platforem z centra do všech regionů, o kvalitě vzdělávání se konečně začalo mluvit takřka všude, aktivizuje. A může také umožnit dobře komunikovat systémové změny, pokud naváží na potřeby vzešlé v MAPech.

Vytváří platformu pro bezpečnou komunikaci nezávislou na institucích odpovědných za nastavení systému, nezávislá platforma pro komunikaci, která většinou chyběla a svou existencí spouští ochotu komunikovat a spolupracovat.

Velmi výrazně propojuje aktivní lidi, lídry i ty méně zkušené, dává mnoho příležitostí se poučit navzájem, informovat o trendech, neformálně přesvědčit pedagogy oddané profesi o možné změně a podpoře jejich práci.

Posiluje otevřenost a dává jasný signál, že sdílení a otevřenost se vyplatí, odstraňuje soutěž a rivalitu škol v regionech. Otevírá nová témata a podporuje kreativní řešení a poskytuje lidem oporu. Umožňuje „vyjetí ze zavedených kolejí“, je oživující pro zavedené pedagogy.

Jedná se o vzácnou, protože systémovou a plošnou a podpořenou, příležitost jak synchronně komunikovat bootom-up a opačně a ze zapojením pomoci proměně vzdělávání v důvěryhodné atmosféře. Bylo by velmi nešťastné nechat upadnout tuto příležitost do formality, nebo ji „shodit“ nezájmem o výstup. Předpokládáme, že pak už by důvěru pro cokoli bylo velmi těžko dosáhnout. Vzácnosti příležitosti neodpovídá ale PR ze strany MŠMT.

Pozitivní efekty nastávají jen, pokud není projekt řešen formalisticky. O to je třeba dbát nejen podporou ze strany projektu IPs SRP, který svoji reputaci nabývá těžce, vzhledem k jeho opoždění za realizací IPo MAP.

MAPy dávají všem v území přehled o záměrech a formou diskuse priorit na nezávislé platformě je uvádějí do souvislostí. MAPy poskytují možnost koordinace záměrů a jejich přehled, individuálním přístupem mapují potřeby a inspirují vzdělávací subjekty navzájem. Poskytují prostor pro hledání souvislostí. Poskytují tak možnosti koordinace a spolupráce i v oblasti jinak konkurenční – projektech. Vzhledem k vazbě na výzvy

Poskytují státu významný nástroj mít reálné a aktuální a utříděné údaje o potřebách a jejich návaznosti na priority, nástroje fondů a jiné. A zároveň umožňují koordinovat finanční intervence jakkoli koordinovat, a to nově i mezirezortně a na místní úrovni. Tato koordinace není chápána jako shora vynucená tlakem.