Výsledky veřejných projednání

13. 4. 2021 Hana Skalníková

Ve dnech 12. a 13.4. se uskutečnila veřejná projednání k výsledkům dotazníků a návrhům aktivit pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027. Setkání se uskutečnily vzhledem k mimořádným opatřením proti COVID-19 online na platformě Zoom. Prezentaci promítanou na obou setkáních, můžete shlédnout zde. Zúčastněné veřejnosti a zástupcům obcí (Ostopovice, Ořechov, Střelice, Troubsko. Radostice) děkujeme za aktivní účast.

Představeny byly výsledky dotazníkového šetření pro veřejnost. V prezentaci můžete shlédnout shrnutí pro jednotlivé obce, zde uvádíme pouze graf pro celé území MAS Bobrava.

Na základě výsledků dotazníků, strategických dokumentů jednotlivých obcí, veřejně dostupných informací a hodnocení předchozí strategie, byla vytvořena SWOT analýza, ze které vyplynuly návrhy na aktivity ve čtyřech oblastech – VZDĚLÁVÁNÍ, KRAJINA, ŽIVOT NA VENKOVĚ A PODNIKÁNÍ. Na setkání bylo možné on-line hlasovat a upřednostnit tak jednotlivé aktivity. Níže můžete vidět navrhovaná opatření.

Dále budeme pracovat na vytváření strategie pro následující období tak, aby jste mohli v květnu připomínkovat její finální verzi a v červnu byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení.

 

Díky účasti zástupců jednotlivých obcí jsme se dozvěděli podrobnosti chystaných záměrů:

  • starosta obce Ořechov informoval o plánované opravě mostu u Spáleného mlýna, který je jedním ze symbolů našeho území. Plánována je oprava, čeká se na rozpočet. Některé obce již vyjádřili podporu při záměru opravy mostu, vyhlášena bude veřejná sbírka.
  • dotčené obce aktivně plánují cyklostezku Střelice- Ostopovice – Troubsko, řeší se výkupy pozemků a vše je na dobré cestě.