Výjezdní zasedání zástupců mateřských školek na brněnské přehradě

14. 1. 2019 Alena Kováříková

Ve dnech 10.-11. ledna 2019 jsme v rámci projektu MAP II uspořádali výjezdní zasedání zástupců mateřských školek na brněnské přehradě. Přítomné paní ředitelky a paní učitelky jsme seznámili s aktivitou podpora čtenářské pregramotnosti, následoval praktický workshop v rámci konceptu technických školek, při něž si účastnice vyrobily svoje vlastní lodičky. Workshop měl u všech zúčastněných velký ohlas, nikdo se nářadí nebál a výrobky se tvořily jedna radost. Následoval společenský večer, kde se paní učitelky podělily o své bohaté zkušenosti s prací v mateřské škole, inspirovaly se a vzájemně se překvapovaly spoustou různých zážitků. 

Druhý den nás navštívila paní Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., která nám přednášela na téma „Syndrom vyhoření v pedagogické profesi“. Přítomné seznámila s častými příčinami syndromu vyhoření a jak jim předcházet. Přednáška byla pro všechny velmi přínosná, neboť každého donutila se nad tímto tématem zamyslet. Nakonec jsem si udělali test, zda jsme vyhořelí a jak jsme odolní. Ukázalo se, že jsme na tom dobře a většinou umíme dobře pracovat ale i relaxovat :).

Tímto bychom chtěli všem přítomným ještě jednou poděkovat za účast a budeme se těšit na další setkání!

Více zajímavých informací můžete sledovat i na našem facebookovém profilu.