Vyhlášení 9. výzvy PRV

17. 1. 2022 Hana Skalníková

MAS vyhlašuje ke dni 17. 1. 2022 9. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí a na podporu zemědělských podniků. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky přes Portál farmáře od 21. 2. do 31. 3. 2022 vč.  V rámci této výzvy MAS přerozdělí 2 477 785 Kč.

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků

 • Alokace dotace: 835 294 Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 700 000 Kč
 • Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů (při splnění podmínek 60%)
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 1  na tomto odkaze.

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí 

 • Alokace dotace: 1 642 491 Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.

Semináře pro žadatele

 • 27. 1. 2022 od 15:00 hod., Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – seminář k podmínkám výzvy a oblastem podpory
 • 22. 2. 2022 od 15:00 hod., Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – seminář k samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře

Kompletní a aktuální informace k výzvě PRV č. 9 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci  „Výzvy“.