Vyhlášení 8. výzvy PRV

26. 2. 2021 Hana Skalníková

MAS vyhlašuje ke dni 25. 2. 2021 8. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky přes Portál farmáře od 15. 3. do 27. 4. 2021 vč.  V rámci této výzvy MAS přerozdělí 710 653,- Kč.

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí 

  • Alokace dotace: 710 653,- Kč
  • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 50 000,- Kč
  • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 300 000,- Kč
  • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
  • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.

Semináře pro žadatele

  • 3. 3. 2020 od 15:00 hod., webinář – online na platformě Zoom – podmínky výzvy a oblasti podpory – prezentace zde
  • 9. 3. 2020 od 15:00 hod., webinář – online na platformě Zoom (odkaz pro připojení) – formulář žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře

Kompletní a aktuální informace k výzvě PRV č. 8 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci  „Výzvy“ zde.