Vyhlášení 6. výzvy PRV na občanskou vybavenost obcí

28. 4. 2020 Alena Kováříková

Zítra dne 29. 4. 2020 MAS vyhlásí 6. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova – Avízo výzvy PRV č. 6. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí MAS přerozdělí 2 157 624,- Kč.  Konkrétně se jedná o oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Po vyhlášení výzvy budeme dále pořádat semináře pro žadatel, o jejichž termínech konání budeme včas informovat. Aktuální informace k výzvě PRV č. 6 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci „Výzvy“ zde.

POZOR! předchozí připravovaná 5. výzva PRV byla ze strany SZIF stornována a vyhlášena již nebude.