Změna Strategie schválena aneb vyhlášení 5. výzvy PRV na občanskou vybavenost obcí se blíží!

11. 3. 2020 Alena Kováříková

Dnes 11. 3. 2020 nám byla schválena změna Strategie CLLD, která se týkala implemetace čl. 20 PRV. Změna Strategie nám umožnila přesunout zbývající alokaci v rámci PRV na podporu občanské vybavenosti obcí. To nám dovoluje vyhlásit 5. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, na které pilně pracujeme. Vyhlášení 5. výzvy předchází její schválení ze strany ministerstva. Veškeré aktuality k připravované výzvě sledujte na našem webu. Aktuální informace k dotacím na občanskou vybavenost obcí naleznete na tomto odkaze.