Vybrané žádosti o dotaci ve výzvě PRV č.3!

24. 4. 2019 Alena Kováříková

Dne 16. 4. 2019 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve výzvě PRV č. 3. Seznam vybraných Žádostí o dotaci naleznete na tomto odkaze.