Vybrané žádosti o dotaci ve 4. výzvě IROP!

12. 5. 2020 Alena Kováříková

Dne 11. 5. 2020 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve 4. výzvě IROP zaměřené na podporu bezpečnosti dopravy. Seznam vybraných Žádostí o dotaci naleznete na tomto odkaze.