Vybrané žádosti o dotaci v 6. výzvě PRV

22. 7. 2020 Alena Kováříková

Dne 21. 7. 2020 Řídící výbor MAS schválil na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise finanční podporu Žádostí o dotaci podaných v 6. výzvě PRV zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí. Seznam vybraných Žádostí o dotaci naleznete na tomto odkaze.

Všem žadatelům přejeme brzké schválení projektů ze strany poskytovatele dotace – SZIF a jejich úspěšnou realizaci. 🙂