Výběrové řízení

19. 5. 2023 Hana Skalníková

MAS Bobrava, z.s., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Elektromobilita MAS Bobrava“.

Všechny související podklady je možné stáhnout zde.