Více než 1 miliarda korun na sociální bydlení

14. 6. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu začátkem června vyhlašuje další výzvy. V rámci těchto výzev více než 1 miliarda korun připadne na sociální bydlení, kde je podpora  zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. O dotaci mohou zažádat obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit, rádí Vám poradíme.