Veřejná projednání SCLLD

1. 9. 2015 Jiří Hrubý

Chcete rozhodovat o umístění peněz z evropských fondů?

Přijďte a společně s námi se na tomto rozhodování podílejte a ovlivněte, jaké projekty budou z těchto peněz financovány.

14. 9. 2015 v 16:00 na Obecním úřadě ve Střelicích

17. 9. 2015 v 18:00 v Klubu důchodců v Moravanech

Na tomto setkání se o samotné MAS Bobrava, z. s. dozvíte více. Dále budete mít možnost předložit své návrhy, připomínky či projektové záměry, kterými budete moci dění ve Vaší obci a okolí ovlivnit a tím napomoci k dalšímu rozvoji. Setkání bude probíhat v rámci vznikající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava. Těšíme se na Vaši účast.