Věcné hodnocení 1. výzvy IROP

3. 8. 2018 Martina Stará

Dne 31. 7. 2018 proběhlo věcné hodnocení projektů podaných do 1. výzvy IROP (Infrastruktura vzdělávání). Jednání Výběrové komise MAS se zúčastnili také zástupci Centra pro regionální rozvoj. Členové Výběrové komise MAS hodnotili projekty v souladu s přílohu výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení (zde). Hodnotící komise se shodla na přidělených bodech a sestavila seznam přijatých žádostí dle získaných počtu bodů.  Nyní jsou projekty ve fázi schválení ze strany Řídícího výboru MAS. Jakmile budou projekty schváleny ze strany Řídícího výboru MAS, budou předány na Závěrečné ověření způsobilosti, které provádí Centrum pro regionální rozvoj.

Seznam projektů dle počtu získaných bodů je k nahlédnutí zde.