Vybrané žádosti o dotaci v 10. výzvě PRV

9. 5. 2023 Hana Skalníková

Dne 24. 4. 2023 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení, alokací vyhlášené Fiche a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve výzvě PRV č. 10. Seznam vybraných Žádostí o dotaci naleznete na tomto odkaze.