Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje

19. 9. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo výzvu na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje. Žádosti o podporu bude možné podávat po vyhlášení výzvy místní akční skupinou (MAS) a to nejdříve 29. září 2016. V rámci výzvy je pro žadatele dohromady připraveno 1,6 mld. korun.

Podpořeny budou udržitelné formy dopravy, konkrétně se bude jednat o aktivity:

  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů;
  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu;
  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší;
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty;

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit!