Týdny vzdělávání dospělých

11. 10. 2016 Alena Kováříková

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje zve všechny občany na Týdny vzdělávání dospělých, které začínají 3.10.2016 a uskuteční se na území měst celého Jihomoravského kraje. V rámci seminářů dojde ke vzdělávání v širokém spektru různých témat a oblastí např. aktivní politika zaměstnanosti, trendy v jazykovém vzdělávání dospělých či vyúčtování dotací NNO. Využijte příležitosti načerpat aktuální informace a zkušenosti v oblastech, které se nás všech dotýkají. Více informací naleznete na: http://www.najdivzdelavani.cz/.