Zvonička byla zhotovena u příležitosti 400. výročí událostí v Zabitém Žlebu ve Střelicích. Umělecký řezbář Jaroslav Pecháček z Hanušovic ji vyřezával motorovou pilou z jednoho kusu dubového kmene. Zvonička, která stojí na svém místě od roku 2019, připomíná tragickou událost, při které obyvatelé Střelic zaplatili svými životy i majetkem nejvyšší cenu uprostřed válečného násilí třicetileté války.

Plán výletu