Venkovský kostel s unikátními gotickými nástěnnými malbami, o kterých se dlouhá staletí nevědělo. Malby zůstaly zachovány pod mnoha nátěry, které je zakryly pravděpodobně již krátce po jejich zhotovení ve 14. století. Kostel vydal své tajemství až v r. 1991 díky všímavému rodáku z Nebovid Josefu Bartlovi. Následné restaurátorské práce vedl František Sysel. Dnes můžeme obdivovat krásu gotických maleb v rozsahu, jaký se na Moravě vyskytuje jen velmi vzácně. V roce 1996 byl kostel zařazen mezi kulturní památky. Kostel není volně přístupný, ale malby můžete obdivovat před sobotní mší nebo si domluvit prohlídku emailem na obec@nebovidyubrna.cz.

Plán výletu