Strategický rámec MAP oficiálně zveřejněn!

17. 2. 2017 Alena Kováříková

Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání ORP Šlapanice, který byl schválen Řídícím výborem projektu, je oficiálně zveřejněn na tomto odkaze. Strategický rámec může být aktualizován jednou za 6 měsíců. Toho budou moci využít jak mateřské a základní školy, tak zástupci neformálního vzdělávání a své investiční záměry do SR v následujícím období zařadit. Soulad investičního záměru dané organizace právě se SR MAP je důležitý pro získání různých dotačních titulů – IROP, přes samotné MAS apod.

Pokud máte zájem investiční záměr za Vaši školku/ školu či neziskovou organizaci do Strategického rámce zařadit, neváhejte se na nás obrátit.