Strategická část SCLLD k připomínkování

27. 10. 2015 Jiří Hrubý

Po projednání Valnou hromadou spolku (26. 10. 2015) zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh strategické části SCLLD (strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity). Vaše připomínky prosím zasílejte na email masbobrava@gmail.com.

Strategická_část_SCLLD_stručně

Připomínkový list