Soutěž „Farmaření pomocí satelitu“

22. 8. 2016 Alena Kováříková

Soutěž „Farmaření pomocí satelitu“ (angl. Farming by Satellite Prize), která je určena studentům a mladým lidem do 32 let, má podpořit rozšíření satelitních technologií v zemědělství. Vytvořené projekty se zaměří na praktické využití satelitních technologií pro zlepšení výsledků zemědělství a ke snížení negativních dopadů na životní prostředí. Výherci soutěže získají kromě prestiže i finanční ocenění 5 000, 3 000 a 1 000 eur pro první, druhé a třetí místo.

Registrace končí 31. října 2016 a uzávěrka pro zasílání návrhů je 15. prosince 2016. Studenti si k projektu mohou přizvat i mentora, který nad projektem převezme odbornou záštitu. Přihlásit je možné například zpracovaný příklad dobré praxe využití satelitu při přesném zaměřování zemědělských oblastí, sledování pěstovaných plodin nebo podat technický návrh nového softwaru, který využívá satelitní data. Oficiálním jazykem soutěže je angličtina.

Více informací na stránkách soutěže: http://goo.gl/SMJbal