Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017

14. 6. 2016 Alena Kováříková

MŠMT vydalo nezávazný soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení, který má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace vztahující se školnímu roku 2016/2017 a zároveň pomoci vedení škol usnadnit orientaci v jejich práci.

Soubor ke stažení