Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě PRV č. 2

23. 8. 2018 Alena Kováříková

Dne 22. 8. 2018 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve výzvě PRV č. 2. Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci naleznete na tomto odkaze.