Seznam vybraných Žádostí o dotaci ve výzvě PRV č. 1 k finanční podpoře

9. 5. 2018 Alena Kováříková

Dne 7. 5. 2018 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve výzvě PRV č. 1. Seznam vybraných Žádostí o dotaci naleznete na tomto odkaze.