Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 4. výzvě IROP

25. 2. 2020 Alena Kováříková

Dne 25. 11. 2019 byla vyhlášena 4. výzva v rámci IROP s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, která byla zaměřena na bezpečnost dopravy (chodníky + bezpečnostní prvky) a cyklodopravu. 

Příjem žádostí o dotaci na MAS prostřednictvím systému MS2014+ probíhal od 25. 11. 2019, 12:00 hod. do 24. 2. 2020, 12:00 hod. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 13 466 467,09 Kč. V rámci výzvy byly na MAS přijaty celkem 4 žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 17 744 585, 09 Kč. Seznam přijatých žádostí ve 4. výzvě IROP zde.

Projekty nyní projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS. Splní-li projekt všechna kritéria, postoupí k věcnému hodnocení. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS. Projede-li projekt i věcným hodnocením, bude zaslán na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti. Aktuální informace k výzvě a průběhu hodnocení naleznete na tomto odkaze.